Monitorování

Z bezpečnostního systému jsou veškeré zprávy přenášeny na PCO, které je nepřetržitě zpracovává a vyhodnocuje.

 

Výjezd

V případě potřeby je na narušený objekt vysláno zásahové vozidlo za účelem prověření poplachového signálu a způsobu narušení elektronicky chráněného objektu. Určený objekt pracovníci zásahové skupiny zkontrolují podle směrnice pro zásah, která je sestavena dle specifik objektu a zadání zákazníka. V případě narušení objektu zásahová skupina zajistí místo narušení, nebo chráněný prostor, vyrozumí osoby pověřené majitelem, případně přivolá Policii ČR, odpovídající havarijní služby atd.

 

Patrola

Objekt je vždy v určený čas, nebo náhodně zkontrolován zásahovou skupinou.

 

Nahlášené hlídání

Objekt je sice trvale připojen k PCO, ale aktivní střežení probíhá jen v případě potřeby na žádost zákazníka. Pouze tento aktivní čas je následně spoplatněn. Tato varianta služby je užitečná pokud opakovaně odjíždíte na cesty a váš dům zůstává prázdný.

 

Pronájem mobilního zabezpečovacího systému

Máte-li rozestavěný dům se spoustou materiálu na stavbě, dočasně skladujete zboží a nemáte vlastní stálý elektronický zabezpečovací systém (EZS), potom je možné pronajmout si bezdrátový mobilní systém, který Vám naši technici na požadovanou dobu nainstalují. Systém bude připojen na PCO a váš majetek bude pod dohledem.

 

PCO web

Zákazníkovi je vytvořen účet na stránkách www.pcohorsky.cz, kde je možné sledovat veškeré příchozí zprávy na PCO.

Přihlášovací údaje k ukázkovému účtu.
uživatelské jméno demo
heslo 1234

 

PCO sms

Určené druhy zpráv (zamčeno, odemčeno, poplach, porucha atd.) jsou automaticky pultem centrální ochrany přeposílány formou SMS na mobilní telefony zákazníka, nebo servisní organizaci systému.

 

PCO mail

Určené druhy zpráv (zamčeno, odemčeno, poplach, porucha atd.) jsou automaticky pultem centrální ochrany přeposílány formou e-mailů na adresy zákazníka, nebo servisní organizaci systému.

 

PCO CCTV

Na PCO je možné připojit kamerový systém zákazníka. Možnost ověření poplachu pomocí živého obrazu z kamer výrazně snižuje náklady na výjezdy zásahového vozidla. Dále snižuje zákazníkovy náklady na pořízení a údržbu nákladného datového úložiště pro záznam z kamer.